غیر فعال کردن

تعریف یکی از روش های رایج اصلاح عیوب انکساری استفاده از لنزهای تماسی است. افراد می توانند با استفاده از لنز تماسی ظاهر بدون عینک داشته باشند و دید بهتری را تجربه کنند. نباید فراموش شود که عدم استفاده صحیح از لنز تماسی می تواند منجر به بروز مشکلاتی از جمله عفونت قرنیه شود که در پاره ای موارد بسیار شدید خواهد بود و منجر به از دست رفتن قسمتی از بینایی فرد می شود.